Dit is uw centraal medisch dossier, bijgehouden door uw huisarts.

Waarom een GMD?

  • Uw medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden.
  • U en uw huisarts krijgen hierdoor een volledig beeld over uw gezondheidstoestand.
  • Nutteloze onderzoeken en/of dubbele behandelingen worden vermeden.
  • Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners gebeuren vlotter.
  • Indien u een GMD heeft in de praktijk geniet u een prijsvermindering van 30 % op het remgeld (= gedeelte dat u zelf moet betalen) voor consultaties in de praktijk. Dit geldt ook voor huisbezoeken indien u ouder bent dan 75 jaar. Bovendien is het aanvragen en jaarlijks verlengen van het GMD volledig kosteloos en verloopt alles automatisch via uw ziekenfonds. Breng hiervoor zeker uw elektronische identiteitskaart mee naar de consultatie.