Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Hiervoor dient u ook op consultatie te komen.
Voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een consultatie. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder consultatie niet toe. Om te vermijden dat u zonder medicatie valt, is het daarom belangrijk dat u tijdig op consultatie komt.